Terug

Contact


Groepsleiding

  Jasper Delaruelle
  Jorg de Groote

Volwassen Begeleider

  Stijn Glorieux

Proost

  Tom Uytterhaegen


Je kan elke leider persoonlijk mailen via voornaam.achternaam@jongeschirobalegem.be
Adres

  We zijn te vinden naast het Parochiaal Centrum van Balegem op volgend adres:
  Postraat 48b
  9860 BalegemWhatabout